Historie

V6JIckQp6naggN5ztclPnyVhMFKGEdLAmglO_YGZZGM

Kdo začal?                  Zdeněk Nejdl.

Kdy?                              Rok  1992.

Kde?                               Kvaslice na Klatovsku.

Jak?   Využití vrácených restitucí, veliká píle, poctivost, dřina a obětavost, technická  zdatnost,  um.

Zásadní změna:    V roce 1998 ukončení chovu  s nesprávným genetickým potenciálem, porážka všech zvířat.

Základ nového chovu   Nákup pěti jalovic  plemene Aberdeen Angus v roce 1998.

Doplnění chovu:   V roce 2003 nákup  prvního plemenného býka,  navyšování kusů ve stádě, zvětšuje se výměra pastvin a půdy.

Další investice:   Nákup 23 kusů plemenných jalovic Aberdeen Angus v roce 2010.

Doplňování chovu: Každý rok navyšujeme počet plemenic ve stádě z vlastního odchovu.

Úspěch: Odchov plemených býků a jalovic, které prodáváme do jiných chovů.

Umístění našich zvířat na výstavách:

Země živitelka 2012:

Naše zvířata  zastupovala “ rodinka “ , která získala tato ocenění:

1. II. místo  v kategorii “ Mladší býci do tří let

2. III. místo v kategorii “ Mladá kráva s teletem

______________________________________________________________

Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky v Brně 2013:

1.  III. místo v kategorii “ Býci nad 3 roky staří

______________________________________________________________

Země Živitelka 2014 – Jihočeská Beef show:

Účast na soutěžní přehlídce angusů.

______________________________________________________________

Získání Bio certifikátu – produkt ekologického zemědělství

______________________________________________________________

Farmu rozvíjíme:  Každý rok navyšujeme počty plemenic ve stádě. Stále vylepšujeme pastevecký areál. Travní porosty smykujeme, vápníme, hnojíme rozleželým hnojem. Na vybraných pozemcích jsme zaseli  jetelotrávy, které sklízíme do senážních balíků. Na orné půdě pěstujeme obilí, které používáme pro krmení svých stád. V nabídce máme  prodej plemenných  jalovic a býků, zástavového skotu.  Zahájili jsme odchov plemenných býků u chovatele. Plánujeme prodej masa.

Náš cíl:    Ve vlastní stáji odchov plemenných jalovic a býků Aberdeen Angus, která mají co nejlepší hodnoty a užitné vlastnosti, jsou dobře osvalená, vitální, krotká, vyrovnaná a mají vynikající exteriér.

Naše technika:  Dva traktory Case a Steyr s čelním nakladačem, přední i zadní hydraulikou, lis na balíky, obracečka, nahrabovač, přední a zadní sekačka, ovíječka balíků na senáž, rozmetadlo RA 100, rozmetadlo sypkých materiálů 1,8 t, přepravní vozy, sněhová radlice, smykový nakladač JCB, sečka, pluhy, kára na dobytek.

V6JIckQp6naggN5ztclPnyVhMFKGEdLAmglO_YGZZGM